Home » Lekarze

Lekarze

Dr n. med. Joanna Gołębiewska – specjalista chorób oczu
Zdjecie_JG

Absolwentka warszawskiej Akademii Medycznej (2002 r).
W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych za pracę dotyczącą pomiarów grubości siatkówki metodą OCT u pacjentów po operacji zaćmy.
Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie okulistyki zdała w 2011 r.
Do 2014 .r pracowała jako asystent w Klinice Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Obecnie starszy asystent w Klinice Okulistyki Centrum Zdrowia Dziecka.
Interesuje się szczególnie diagnostyką i leczeniem chorób siatkówki. Od 2005r wykonuje badania OCT, zaś od 2010 prowadzi kursy z zastosowania OCT w okulistyce.
Jest współautorką pierwszej w Polsce książki o zastosowaniu Angio-OCT w diagnostyce schorzeń tylnego odcinka gałki ocznej, autorką i współautorką 16 publikacji oraz wielu doniesień zjazdowych.


Dr n. med. Sławomir Gołębiewski – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
slawek_tct2

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Absolwent warszawskiej Akademii Medycznej (2002 r).
Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskał w 2009 r.
Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie kardiologii zdał w 2014 r.

Doktorat pt. „Ocena wartości diagnostycznej i prognostycznej parametrów ultrasonograficznych opisujących blaszkę miażdżycową u chorych z pośrednim zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej” w 2016


Na co dzień pracuje w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego  w Warszawie przy ul.Szaserów, gdzie zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem inwazyjnym choroby wieńcowej. W szczególności prospektywną analiza skuteczności leczenia stenozy pnia lewej tętnicy wieńcowej przy zastosowaniu ultrasonografii wieńcowej. Kwalifikuje i wykonuje zabiegi strukturalne zamykania przecieków wewnątrzsercowych (ASD,PFO), zamykanie uszka lewego przedsionka (LAA); przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI).

Jest autorem i współautorem kilku publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i zagranicą.


Wykaz wybranych publikacji:
Prace oryginalne
Ocena porównawcza wyników implantacji w tętnicach nasierdziowych stentu uwalniającego lek oraz klasycznego stentu metalowego optymalizowanego ultrasonografią wewnątrzwieńcową u chorych z chorobą wieńcową. Analiza w oparciu o jednoośrodkowe badanie randomizowane DESIVUS Study (Drug-Eluting Stents vs Intra Vascular Ultrasound-Guided Percutaneous Coronary Angioplasty)
[Comparative evaluation of the results of drug eluting stents implantation(DES) and bare metal stent(BMS) optimized intravascular ultrasound in patients with coronary artery disease. Analysis based on a single center randomized study (DESIVUS Study – Drug-Eluting stents vs Ultrasound-Guided intravascular percutaneous Coronary Angioplasty]
Jarosław Rzezak, Tomasz Pawłowski, Sławomir Gołębiewski, Dobrin Vassilev, Tomasz Kulawik, Rafał Krzyżewski, Piotr Kwiatkowski, Problemy lekarskie 2012, Tom 48, Nr 1

Wpływ doświadczenia operatora na wyniki bezpośrednie i odległe implantacji stentu metalowego optymalizowanego ultrasonografią wewnątrznaczyniową u chorych z chorobą wieńcową. Analiza w oparciu o jednoośrodkowe badanie randomizowane DESIVUS Study (Drug-Eluting Stents vs Intra Vascular Ultrasound-Guided Percutaneous Coronary Angioplasty)
[Effect of operator experience on immediate and long term-results of bare metal stent implantation optimized by intravascular ultrasound in patients with coronary artery disease. Analysis based on a single center randomized study (DESIVUS Study – Drug-Eluting stents vs Ultrasound-Guided intravascular percutaneous Coronary Angioplasty]
Jarosław Rzezak, Tomasz Pawłowski, Sławomir Gołębiewski, Dobrin Vassilev, Rafał Krzyżewski, Piotr Kwiatkowski,
Problemy lekarskie 2012, Tom 48, Nr 1

Przezskórne zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych i przetrwałych otworów owalnych zapinką Amplatza w znieczuleniu miejscowym – doświadczenia pojedynczego ośrodka.
[Percutaneus atrial septal closure with Amplaz devices – single centre experience]
Jarosław Rzezak, Sławomir Sypuła, Tomasz Pawłowski, Sławomir Gołębiewski, Piotr Kwiatkowski, Zbigniew Śliwiński, Tomasz Kulawik, Dobrin Vassilev, Robert J. Gil, Post Kardiol Interw 2008; 4, 2 (12): 55-60


Prace poglądowe:

Stenty w kardiologii
[Stents evolution in cardiology]
Robert J. Gil, Sławomir Gołębiewski OPM 5/2007,

Systemy protekcji i trombektomii
[Protective devices in percutaneous interventions]
Robert J. Gil, Sławomir Gołębiewski OPM 8/2007

Stenty uwalniające leki vs klasyczne stenty metalowe.
[Clinical application of drug eluting stents and bare metal stents in cardiology]
Slawomir Gołębiewski, Robert J. Gil OPM 5/2008


Doniesienia zjazdowe:

Elevated Plasma Fibrynogen May Identify the Reed for Revaskularyzation In Patients with Stable Coronary Artery Disease
Z.Huczek, GJ Horszczaruk, J. Kochman, A.Rdzanek, J.Wilczyńska, R.Piątkowski, S.Golebiewski, KJ Filipak, G. Opolski
AJC September 15-17, 2003 Supplement to Volume 92, nr 6

Mean Platelet Volume and Neutrophil Count Measurments: An easy tool for identifying patients with increased risk of no-reflow in acute myocardial infarction
Z.Huczek, J. Kochman, GJ Horszczaruk, A.Rdzanek, J.Wilczyńska, R.Piątkowski, S.Golebiewski, KJ Filipak, G. Opolski
AJC September 15-17, 2003 Supplement to Volume 92, nr 6

Location of ischemia below the stent – intracoronary electrocardiography for identification of mechanisms for periprocedural myonecrosis.
D I. Vassilev, AA. Alexandrov, HF. Mateev, P. Pavlov, M. Pehlivanova, E. Kostova, M. Hazan, N. Gotcheva, SL. Golebiewski, RJ. Gil
ESC CONGRESS 2012 (EUD ID : 301000) Abstract 82416 Eur. Heart Jour. 2012; 33 (suppl.1): 153; P951

Periprocedural ischemia in coronary bifurcation stenting detected by intracoronary electrocardiography – influence on long-term results
D I. Vassilev, AA. Alexandrov, HF. Mateev, M. Pehlivanova, P. Pavlov, E. Kostova, M. Hazan, SL. Golebiewski, N. Gotcheva, RJ. Gil.
ESC CONGRESS 2012 (EUD ID : 301000) Abstract 81941 Eur. Heart Jour. 2012; 33 (suppl.1): 154; P952

Intravascular ultrasound-guided treatment for intermediate left main coronary lesions
S. Golebiewski, A.I. Gziut, T. Kulawik, P. Kwiatkowski, Z. Sliwinski, J. Rzezak, T. Pawlowski, D. Vassilev, R.J. Gil
European Heart Journal ( 2012 ) 33 (Abstract Supplement ): 709 ; P4167

Does “The Bigger – The Better” Translates In Higher Lumen Loss At Segment Distal From The Stent?
Rzezak j., Vassilev D., Golebiewski Sl., Pawlowski T., Seweryniak P., Jastrzebski J., Gil RJ.
American Journal of Cardiology 2009; 104(6): 59D

Ischemia detection by intracoronary ECG after stent implantation in coronary bifurcation lesions.
Dobrin Vassilev, Milena Pehlivanova, Slawomir Golebiewski, Robert Gil, Iana Simova, Ivailo Hristov, Giovanni Bortolan
J. Am. Coll. Cardiol., November 8, 2011; 58: B81.

Quantitative Analysis Allows To Predict Side Branch Compromise After Main Branch Stenting Of Bifurcation Lesions Vassilev D., Gil R, Rzezak J, Sliwinski Z, Kulawik T, Pawlowski T, Golebiewski Sl., Slysz A., Krzyzewski R., Seweryniak P. American Journal of Cardiology 2007; 100 (8): S73.

Determinants of Side-Branch Compromise after Main Branch Stent Implantation in Coronary Bifurcation Lesions – Application of Quantitative Rule.
Vassilev D.I., J. Rzezak, A. Slysz, S. Golebiewski, R.J. Gil. American Journal of Cardiology 2008; 101 (8): 38C.

Main Vessel – Side Branch Distal Angle – New Predictor Of Side Branch Occlusion And Restenosis In Coronary Bifurcation Lesions Treated With Main Vessel Stenting Only
Vassilev D., Gil RJ, Rzezak J., Slysz A., Golebiewski Sl. American Journal of Cardiology 2008; 103 (8): 83i.


Opisy przypadków klinicznych

Primary angioplasty of the right coronary artery in the patient with chronic cardiac insufficiency after myocardial infarction
Gołebiewski S, Gziut AI, Kwiatkowski P, Rzezak J. Kardiol Pol. 2006 Nov;64(11):1312-4;

Successful thrombectomy with Diver aspirator in the treatment of acute myocardial infarct of the lower heart wall
Sławomir Gołębiewski, Marcin Bartkowiak, Tomasz Pawłowski, Jarosław Rzezak
Kardiol Pol. 2007 Feb;65(2):205-7;

Ograniczenia angiografi i na przykładzie dramatycznie przebiegającej progresji choroby wieńcowej u 55-letniego mężczyzny
Sławomir Gołębiewski, Agnieszka Starska, Mateusz Kaczyński, Zbigniew Śliwiński,
Piotr Kwiatkowski, Tomasz Kulawik, Kardiologia Inwazyjna 2012, tom 7, nr 4, ISSN: 1507-1502

DES plus BVS — nowa forma hybrydowego zabiegu rewaskularyzacji przezskórnej
Sławomir Gołębiewski, Tomasz Pawłowski, Damian Zięcik, Mateusz Kaczyński,
Kardiologia Inwazyjna 2013, tom 8, nr 1, ISSN: 1507-1502


Książki
Zwężenie pośrednie w pniu głównym lewej tętnicy wieńcowej-problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Rozdział 5
Robert J. Gil, Sławomir Gołębiewski Choroba pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej w przebiegu miażdżycy. Pod redakcją Roberta J. Gila Via Medica Gdańsk 2012 wydanie I ISBN 978-83-7599-418-6


Nagrody i wyróżnienia:
Dwukrotne wyróżnienie rektora AM za godne prezentowanie AM na akademickich mistrzostwach Polski Judo 1999 (pierwsze miejsce), i 2001 (trzecie miejsce)
I Nagroda kliniczna dla zespołu na XVI Ogólnopolskiej studenckiej konferencji kardiologicznej w Gdańsku 24-25 maja 2002
Dyplom Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla zespołu za cykl prac w zakresie omdleń neurokardiogennych za rok 2002