Home » Badania

Badania

konsultacje kardiologiczne

  • badanie EKG
  • holter EKG
  • holter ciśnieniowy
  • diagnostyka choroby wieńcowej
  • kwalifikacja do leczenia inwazyjnego (koronarografia, angioplastyka,  operacje by-pasów)
  • kwalifikacja do zabiegów strukturalnych: zamykania przecieków wewnątrzsercowych (ASD,PFO), zamykanie uszka lewego przedsionka (LAA); przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI).
  • diagnostyka i leczenie niewydolności serca
  • diagnostyka i leczenie wad zastawkowych serca
  • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
  • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca

konsultacje okulistyczne
Kompleksowe badanie okulistyczne (badanie ostrości wzroku, pomiar ciśnienia śródgałkowego, badanie przedniego odcinka gałki ocznej, badanie dna oka (w lampie szczelinowej oraz oftalmoskopem obuocznym u małych dzieci)

Diagnostyka i korekcja wad wzroku , leczenie niedowidzenia
Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób oczu (m.in. stanów zapalnych spojówek , rogówki, błony naczyniowej, zespołu suchego oka, zaćmy, jaskry, chorób siatkówki).

Badanie okulistyczne w chorobach ogólnych (choroby naczyniowe – cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, schorzenia neurologiczne, reumatyczne i inne- wymagające konsultacji okulistycznej)